Efter en veckas vårdhundsarbete

Första veckan var vi på ett boende i cetrala Landskrona. Vi kände oss mycket välkomna. Vi funderade på hur vi bäst skulle planera vår dag.Det blir i början lite learning by doing.Vi kom tll våningen ca kl 09.00. Det visade sig vara bra. Personalen höll då på att hjälpa de boende med morgonbestyr,en efter en kom till frukostbordet. Jag och Rasmus satt då lite avsides och tog succesivt kontakt.Det visade sig vara en bra sammansatt grupp som vi jobbade med under tre dagar. Efter frukost satt vi vid bordet tillsammans . Vi tittade på ett foto av Rasmus som vi hade för avsikt att lämna kvar, för att kunna prata kring när vi gått och för att förbereda sig för nästa dag.Vi forsatte med att titta i Rasmus album. Korten har för avsikt att väcka minnen från förr. Sommarbild, julbild etc. Mycket minnen kom upp. En dam kom att tänka på sin tid i Lottakåren under kriget. Hon frågade muntert om vi kom ihåg frisyren Mariarufs. Ingen av oss som inte var med då kunde dra oss till minnes. En i personalen skulle googla på begreppet -fortsättning följer. I samband med att vi tittade på bilderna föddes tanken från en av personalen. Skulle vi inte kunna göra ett memory av bilderna på Rasmus. Detta var en utmärkt ide. Vi får skaffa kopior och börja spela memory , fortsättning följer.

Vi bestämde oss tillsammans för att under fruktstund kl 11.00 prova att göra lite aktivitetsövningar med Rasmus.
De mest aktiva gömde saker som Rasmus lätt letade upp. Vi gjorde även andra övningar som jag kommer att vid senare tillfälle återkoppla till.

Eter detta har jag sammanställt till berörda chefer. Vi har tillsammans kommit fram till att en gruppövning för att stärka kognitiva funktioner är relevant här. Minnesträning etc.