Inne på slutvarvet

Nu har vi gått in i sista delen av vårdhundsprojektet. Jag har varit hos Landskronas Stads vårdutvecklare för att hon skulle ta ställning till hur  vi skall utvärdera vårdhundsprojektet. Det kommer att gå ut enkäter till berörda enhetschefer, sjuksköterskor och hemvårdare. Vårdutvecklaren har också varit med vårdhundsteamet i praktiskt arbete. Hon kunde då bilda sig en uppfattning genom att se vad som händer i stunden och fånga upp vad brukarna tycker.

Jag kommer att skriva en rapport om mina erfarenheter. Jag har under projekttiden skrivit reflektioner längs vägen, vilket är bra att titta tillbaka på nu. Detta skall redovisas för politikerna i mitten av maj. Jag kommer att delge mina bloggläsare vad som händer nu när vi går in på sista varvet. Jag och Rasmus håller nu tummar och "tassar" för en fortsättning.

På bilden ser ni Rut Wickman och Rasmus (För er som inte minns är Rut viktig, hon var med när Rasmus övade för att bli vårdhund.)