Kanske kan vi inte hålla oss!

 
  Rasmus och jag har efter vår pensionering fått en del förfrågningar.
Det är smickrande att vi är saknade, det går ju inte att sticka under stol med.
Eva, omsorgschefen, har sagt att vi kan ta uppdrag på timtid. Varken Rasmus eller jag kan låta bli detta.
Det är som jag lär ut i taktiprokurserna. Arbete och vila,det skall väga jämt i vågskålen.