Taktipro på Solbacken

Reaktiveringskurser på Solbacken. Ett taggat glatt gäng som ville lyfta sina taktiprokunskaper. Man enades om att nu skulle det bli nya tag.
Här lär vi oss att "boa in" ett strukturerat sätt att "stoppa om" för att inge ro och stärka kroppsgränsen.