La Mancha

I närheten av Madrid ligger La Mancha. 

Byn är känd för romanfiguren som slogs mot väderkvarnar. 
Den första romanen  i historien där romanfiguren genomgick förändring. 
(null)

(null)

Han utvecklades under resans gång.
Publicerat i Allmänt